Die Woord van God

Lesing 1

Die Heilige Skrifte, die Ou en Nuwe Testament, is die geskrewe Woord van God, deur Goddelike ingewing oorgedra aan heilige manne van God wat gespreek en geskryf het soos deur die Heilige Gees gedrywe. In hierdie Woord het God die kennis aan die mens oorgedra wat nodig is vir sy verlossing. Die Heilige Skrifte is die onfeilbare openbaring van Sy wil. Hulle is die norm vir karakter, die toets vir ondervinding, die gesaghebbende openbaarder van leerstellings en die betroubare beskrywing van God se handelinge in die geskiedenis. – “Fundamentele Leerstellings,” 1.

Goddelike Openbaring
Algemene Openbaring
Besondere Openbaring (Spesiale Openbaring)
Die Brandpunt van die Skrifte
Die Inspirasie van die Skrifte
Die Inspirasie Proses
Die Metodes en Inhoud van die Openbaring
Inspirasie en die Geskiedenis
Betroubaarheid van die Skrifte
Die Gesag van die Skrifte
Die Aanspraak van die Skrifte
Jesus en die Gesag van die Skrifte
Die Heilige Gees en die Gesag van die Skrifte
Die Eenheid van die Skrifte

In Sy genade roep God ons om Hom te leer ken deur Sy Woord te ondersoek. Daarin vind ons die ryke seën van die sekerheid van ons verlossing. Ons kan persoonlik ontdek dat die Skrifte “nuttig is tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.” Deur hulle kan ons “volkome…wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” 2Tim. 3:16,17NOTAS: